Formularz rejestracyjnyPotwierdzam swój udział w konferencji:

Imię i nazwisko:


Nazwa placówki, którą uczestnik reprezentuje:


E-mail:


Telefon kontaktowy:


Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie na potrzeby konferencji „INFORMACJA ≠ MANIPULACJA. Rola i znaczenie analizy informacji we współczesnym świecie”, która odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 r w PWSZ Gniezno.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych za pomocą poczty elektronicznej od Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać zamieszczony w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej uczelni.