Program Konferencji09:00 - 09:15 - Powitanie gości - dr Matylda Gwoździcka, Prorektor ds. kształcenia w PWSZ Gniezno
09:15 - 10:30 - Manipulacja w świecie żywności - Żaneta Geltz, Prezes Stowarzyszenia Happy Evolution  Global
Association, Redaktor naczelna magazynu i serwisu informacyjnego hipoalergiczni.pl
10:30 - 11:20 - Walka Informacyjna - płk Witold Kudryk, oficer Wojska Polskiego
11:20 - 11:40 - PRZERWA KAWOWA
11:40 - 12:30 - Powstanie Państwa Islamskiego (ISIS), od manipulacji do państwowości -
dr Krzysztof Danielewicz, płk rez., Security in practice
12:30 - 13:20 - Znaczenie informacji w wojnie w Iraku - studium przypadku - mgr inż. Maciej Matysiak, płk rez.
były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Security in practice/ Stratpoints
13:20 - 14:10 - Znaczenie analizy informacji dla skuteczności działań jednostki specjalnej GROM
– doświadczenia i wnioski, płk rez. Piotr Gąstał, były dowódca GROM, Stratpoints
14:10 - 14:30 - PRZERWA KAWOWA
14:30 - 15:00 - Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych - dr hab inż. Piotr Remlein,
prof. PWSZ Gniezno
15:00 - 15:20 - PRZERWA KAWOWA
15:00 - 15:40 - PANEL DYSKUSYJNY - Jak odnaleźć się w świecie manipulacji i dezinformacji?
- moderator Żaneta Geltz, Prezes Stowarzyszenia Happy Evolution Global Association,
Redaktor naczelna magazynu i serwisu informacyjnego hipoalergiczni.pl
15:40 - 16:00 - Zakończenie konferencji - dr Krzysztof Danielewicz, płk rez.