ŻANETA GELTZ


Redaktor naczelna serwisu informacyjnego i magazynu Hipoalergiczni
Założycielka Stowarzyszenia Happy Evolution Global Association


Z wykształcenia lingwistka specjalizująca się w komunikacji „między światami “. Konsumentom otwarcie pokazuje, co dokładnie nas alergizuje, wytwórcom - doradza jakich składników nie warto stosować w produktach, by nas nie uczulały. Dociera już do milionów Polaków poprzez własny serwis online www.hipoalergiczni.pl oraz drukowany kwartalnik HIPOALERGICZNI. Bada rynki światowe, przeprowadzając wywiady z naukowcami i sławami medycyny.

Jest pomysłodawczynią i autorką poradnika (projekt Stowarzyszenia Happy Evolution Global Association), który zachęca do upraszczania swojego życia, wzorem naszych skandynawskich sąsiadów - „chcenia mniej“, dokonywania rozważnych i ekologicznych zakupów oraz dbania o siebie i o swoje otoczenie. Jako propagatorka etycznego aspektu produkcji odzieży, wytwarzania kosmetyków i żywności, a nawet ekologicznego budownictwa, powołała do życia projekt ORGANICZNE ŻYCIE, który ma na celu promowanie tylko tych rozwiązań, które służą zdrowiu człowieka i środowisku naturalnemu.

Jako recenzent produktów zasiada w jury wielu projektów, m.in.: zabawkowicz.pl, AllergyCertified, ZŁOTY MEDAL Targów BeECO, Supermedicus, Wspieram.to i innych. W 2013 roku została wyróżniona w wielkopolskiej edycji konkursu „AS ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU” za swoją działalność pro bono i propagowanie profilaktyki dotyczącej alergii.

Od wielu lat występuje podczas takich wydarzeń jak: MOTHER & BABY, DNI ALERGII, NATURA FOOD, BABSKI DZIEŃ, GLUTEN FREE EXPO, BE ECO, ECOTIME, SIEĆ PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET, ZERO WASTE, DIETETYCZNE KONFRONTACJE, WORLD FOOD POLAND, BITE COPENHAGEN, ORGANIC & NATURAL EXPO DUBAI, SECUTIRY IN PRACTICE, a także podczas konferencji medycznych i zamkniętych szkoleń z zakresu rozwoju osobistego dla pracowników firm, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz dla studentów polskich uczelni.
PŁK WITOLD KURDYK, oficer Wojska PolskiegoOficer Wojska Polskiego pełniący służbę w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie na stanowisku szefa zarządu planowania operacyjnego. Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalizujący się w planowaniu strategiczno-operacyjnym oraz ocenie ryzyka.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony Wielkiej Brytanii. Ukończył studia magisterskie na King's College of London, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania strategicznego na uniwersytecie Corby w Wielkiej Brytanii.

Uczestnik operacji pokojowych ONZ w Syrii, na Wzgórzach Golan oraz NATO w Kosowie i Afganistanie. Pełnił służbę w Połączonym Dowództwie Operacyjnym NATO w Brunssum w Holandii, jako szef zespołu planowania operacyjnego, a także w Połączonym Centrum Szkolenia w Stavanger w Norwegii. Ukończył kilkanaście kursów specjalistycznych w szkole NATO w Oberammergau w Niemczech z zakresu walki informacyjnej, alternatywnych technik analitycznych, planowania operacyjnego i współpracy wojskowo-cywilnej.

Brał udział w ponad 50 ćwiczeniach międzynarodowych. Jest współautorem natowskich procedur planowania operacyjnego, a od ponad dziesięciu lat, jest wykładowcą planowania operacyjnego dla kierowniczej kadry NATO. Ekspert w dziedzinie zarządzania kryzysowego, współpracy wojskowo-cywilnej oraz walki informacyjnej.DR KRZYSZTOF DANIELEWICZ, PŁK REZ.


Kierownik studiów podyplomowych - analiza informacji w PWSZ Gniezno
Koordynator studiów z zakresu analityki bezpieczeństwa w PWSZ Gniezno /Security in practice


Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalizujący się w Afryce i Azji. Autor prelekcji, procedur i szkoleń z zakresu postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Były żołnierz zawodowy, uczestnik misji w Afganistanie w 2007, 2008, 2012 r. oraz w Mali w latach 2013 - 2014. Wcześniej pełnił służbę w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny - Wschód w Szczecinie (2004-2006) oraz w Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009-2012). Brał udział w ponad 40 kursach, ćwiczeniach międzynarodowych oraz dyżurach bojowych w kraju i za granicą, w tym w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON) czy Grup Bojowych Unii Europejskiej (GBUE).

W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość”, przeszkolił ponad 350 szkół na terenie całego kraju, z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę. Autor opracowań: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921–1939, Toruń 2011 i 2017; Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012–2014, Oświęcim 2016 oraz Państwo Islamskie (ISIS) - Historia powstania, taktyka działania, Oświęcim 2019 (red.), a także kilkunastu recenzowanych artykułów naukowych. Autor wielu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i osobowego. Obecnie właściciel firmy i portalu internetowego - Security in practice.PŁK REZ. MGR INŻ. MACIEJ MATYSIAK


Były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Security in practice /Stratpoints


Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu na kierunku dowódczym (inżynier – dowódca). Ukończył również studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytułu magistra pedagogiki. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wojskowej służby zagranicznej na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, studia podyplomowe z wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, studia podyplomowe z obrotu nieruchomościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie BHP i PPoż. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. W trakcie zawodowej służby wojskowej zajmował stanowiska służbowe od oficera młodszego – podporucznika, do stanowiska zaszeregowanego do stopnia generała brygady. Służbę zawodową zakończył w 2016 r. w stopniu pułkownika.

Zajmował się tematyką bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, informacyjnego (w tym cyberzagrożeń), w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom z obszaru terroryzmu, sabotażu, bezpieczeństwa informacji, przeciwdziałania korupcji oraz innym obszarom z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa osobowego zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach międzynarodowych w Polsce, Europie (Niemcy, Belgia, Bułgaria, Albania, Litwa, Portugalia) oraz na świecie (USA). Ponadto uczestniczył w misjach poza granicami kraju tj.: w misji OBWE w Chorwacji, misji OBWE w Kosowie, misji NATO w Bośni i Hercegowinie, misji koalicyjnej w Iraku. Realizował także doraźne zadania w ramiach misji NATO w Afganistanie.

Po ukończeniu zawodowej służby wojskowej w dalszym ciągu aktywnie zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa jako doradca oraz edukator. Brał udział w realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła”, który to program edukował kadrę szkół w zakresie wprowadzania w placówkach dydaktycznych procedur reagowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego oraz innych sytuacji zagrożenia w tym sytuacji kryzysowych.

Jako ekspert, bierze udział w konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa, prowadzi zajęcia edukacyjne na kursach organizowanych przez Centrum Szkolenia NATO w Oberammergau w Niemczech oraz doradztwo dla biznesu w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa, w tym utrzymania ciągłości zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w obszarach infrastruktury krytycznej.PŁK REZ. PIOTR GĄSTAŁ, b. d-ca Jednostki Wojskowej GROM


W latach 2011 - 2016 dowodził Jednostką Wojskową GROM, uczestniczył w licznych ćwiczeniach, treningach i warsztatach taktycznych z partnerami z sił specjalnych USA, Europy i Afryki. Doradzał w sprawach bezpieczeństwa i terroryzmu Polskiemu Prezydentowi, Premierowi, Ministrom Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych, Komendantowi Głównemu Policji oraz wykładał gościnnie na wielu polskich uczelniach.

Piotr Gąstał uczestniczył w operacjach „Przywrócić Demokrację” w Republice Haiti (1994 r.), misji ONZ we Wschodniej Slawonii (UNTAES) wb. Jugosławii (1996 r.), misji OBWE KVM w Kosowie (1999 r.), operacji "Iracka Wolność" (2003 r.).

Ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Kurs Oficerów Sił Specjalnych (SFOQC ) w JFK Special Warfare Center and School, Fort Bragg, NC. Brał udział w operacji “Iracka Wolność”, w ramach której wykonywał zadania jako oficer operacyjny dla TF GROM w Combined Joint Special Operations Task Force - Arabian Peninsula. Wspólnie z amerykańskim siłami specjalnymi z Navy Seals i Army Special Forces brał również udział w wielu operacjach mających na celu rozpoznanie i likwidację zagrożeń dla sił koalicyjnych. Po powrocie do kraju w 2004 r. został wyznaczony do stworzenia Grupy Naprowadzania Lotniczego Wsparcia Ogniowego (JTAC).

W 2005 r. ukończył kurs Wspólnych Połączonych Operacji Specjalnych (CJSOTF) w NATO School, Oberamergau, Niemcy oraz kurs Zarządzania Zasobami Obrony w Defence Resource Management Institute w Monterey, Ca. W 2008 r. otrzymał stopień magistra Nauk Bezpieczeństwa Narodowego – Zwalczanie Terroryzmu Polityka i Strategia w Naval Postgraduate School Monterey, Ca. A w 2010 r. uczestniczył w Zaawansowanym Kursie Operacji Specjalnych w Zwalczaniu Terroryzmu w Joint Special Operations University, Tampa, Fl. A w 2012r. ukończył kurs Wywiad w Zwalczaniu Terroryzmu w National Intelligence University, Washington, DC.

Za swoje zaangażowanie w służbę, działalność społeczną i współpracę międzynarodową płk Gąstał został odznaczony wieloma medalami w tym; Krzyżem Zasługi za Dzielność, Gwiazdą Iraku, Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem Pro Patria, Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz na wniosek Kongresu Stanów Zjednoczonych flagą USA.DR HAB. INŻ. PIOTR REMLEIN, prof. PWSZ


Piotr Remlein uzyskał stopień magistra inżyniera w 1991 roku, doktora nauk technicznych w 2002 roku i doktora habilitowanego w 2018 roku na Politechnice Poznańskiej (PP). Od 1991 r. pracuje na PP, obecnie w Katedrze Radiokomunikacji na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji na stanowisku adiunkta. Od 2012 roku pracuje również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (PWSZ w Gnieźnie), obecnie w Instytucie Informatyki na stanowisku profesora PWSZ w Gnieźnie.

Obszar naukowych zainteresowań dr hab. inż. Piotra Remleina obejmuje zagadnienia radiokomunikacji ruchomej, sieci bezprzewodowych, w tym szczególnie nowych technik związanych z realizacją bezpieczeństwa w transmisji bezprzewodowej. Piotr Remlein jest autorem ponad 120 publikacji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem organizacji IEEE Communications Society oraz IEEE Information Theory Society w randze Senior Member. Brał udział w komitetach organizacyjnych i programowych kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Wielokrotnie recenzował artykuły do międzynarodowych czasopism naukowych i zgłaszanych na konferencje międzynarodowe i krajowe.