Znaczenie analizy informacji dla skuteczności działań jednostki specjalnej GROM - doświadczenia i wnioski, płk rez. Piotr Gąstał,

były dowódca GROMSkuteczność jednostki specjalnej GROM jest niekwestionowana i znana na całym świecie. Mało jednak osób zdaje sobie sprawę, że za sukcesami jednostki GROM stoją wszechstronnie wykształceni i wyszkoleni specjaliści zajmujący się zbieraniem i analizą informacji. Dokładna analiza informacji wywiadowczych pozwala przygotować kilka wariantów działania, spośród których dowódca wybiera plan operacji dający największe szanse na zakończenie misji z sukcesem. Operacje jakie realizował i nadal realizuje GROM, to operacje kinetyczne przypominające chirurgiczne cięcia. Nie ma w nich miejsca na pomyłkę. Podobnie jest w środowisku biznesu, gdzie brak odpowiednich informacji lub zła ich jakość, decyduje o rozwoju lub bankructwie firmy.WSTECZ