Znaczenie informacji w wojnie w Iraku - studium przypadku - płk rez. Maciej Matysiak,

Security in practice/StratpointsPłk rez. Maciej Matysiak przedstawi z jakimi konsekwencjami musiała liczyć się Polska, podejmując w 2003 r. decyzję o przystąpieniu do inwazji na Irak. Udział Polski miał ogromny wpływ nie tylko na zmiany w polskich siłach zbrojnych, ale także na podejście do wojny naszego społeczeństwa. Wiązał się także z ogromnymi kosztami społecznymi i gospodarczymi, które wynikały z utrzymywania kilku tysięcy żołnierzy poza granicami kraju, w strefie działań wojennych.

W trakcie wystąpienia poruszone zostaną również następujące zagadnienia: geneza interwencji militarnej USA w Iraku. Zaangażowanie Polski - Polska strefa odpowiedzialności w Iraku (MNDCS), struktura komórek zbierających informacje o zagrożeniach dla MNDCS. Poszukiwania broni masowego rażenia ABC w Iraku - studium informacji dostarczanych przez miejscowe źródła informacji. Znaczenie systemów identyfikacji osób dla bezpieczeństwa kontyngentu wojskowego. Afera „Bakszyszowa” - studium przypadku.WSTECZ