Powstanie Państwa Islamskiego (ISIS) - od manipulacji do państwowości
- dr Krzysztof Danielewicz , płk rez.W trakcie swojego wystąpienia, płk rez. dr Krzysztof Danielewicz przedstawi konsekwencje manipulacji informacjami, które stanowiły podstawę do inwazji Stanów Zjednoczonych na Irak w 2003 r., co w konsekwencji stworzyło warunki do powstania Państwa Islamskiego (ISIS). Prelegent wyjaśni, co stanowi o sile ISIS i dlaczego w najbliższej przyszłości bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych może być poważnie zagrożone. Przedstawione zostaną przykłady, w których kampania wyborcza w jednym państwie, miała wpływ na bezpieczeństwo w innych krajach, a często również w całych obszarach różnych państw.WSTECZ