Walka Informacyjna - płk Witold Kudryk,

oficer Wojska Polskiego


Rozwój elektroniki, homogenicznych sieci teleinformacyjnych, powszechność urządzeń dostępowych, powstanie sieci społecznościowych, wykorzystywanie sieci publicznych do przesyłania informacji dla systemów przemysłowych, powoduje iż informacja staje się kluczowym czynnikiem wyznaczającym wiedzę, władzę, ale też czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie obywateli, organizacji, całych państw.

Niemal nieograniczony (globalny) dostęp do wirtualnego środowiska tworzy wiele możliwości prowadzenia działań on-line, wpływając na zdarzenia zarówno w domenie fizycznej, tj.: systemy komputerowe, systemy bankowe, ale również w dziedzinie poznawczej ludzkich postaw i przekonań. Aktywnymi uczestnikami walki informacyjnej, są obecnie nie tylko osoby fizyczne, ale być może przede wszystkim podmioty państwowe, w tym także oczywiście siły zbrojne.WSTECZ